Leping

Siin saate tutvuda meie lepinguga.

  1. Üldtingimuste kehtivus

1.1  Üldtingimused kehtivad Pm24.ee e-kaupluse klientide (edaspidi Klient) ja Pm24.ee poeomaniku OÜ Caori EF  (edaspidi Pm24.ee) vahel ostu ja müügi korra ja reeglite kehtestamiseks ning pooltevaheliste õigussuhete küsimuste lahendamiseks.

1.2  Üldtingimused ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seadusandluse nõudmiste, õigusnormidega ja VÕS. Üldtingimustest vajaliku info puudumise korral neid täiendatakse ja tõlgendatakse, lähtudes õigusnormidest.

1.3  Lisaks käesolevatele Üldtingimustele reguleerib Kliendi ja Pm24.ee vahelisi suhteid Pm24.ee poolt määratud hinnakiri poolte vastastikkuse usalduse alusel.

1.4  Pm24.ее jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõime, edaspidise arengu, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.pm24.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on teisiti ette nähtud.

1.5  Kodulehel Pm24.ee võib esineda illustratiivse tähendusega tootepilte. Võimalikud värvid, suurused, materjalid ja parameetrid on esitatud tooteinfos.

1.6  Pm24.ее ja Klient saavad kaubelda Pm24.ee veebilehekülje www.pm24.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Pm24.ee e-kaupluses tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud üldtingimustega ja on nendega nõus.

  1. Pm24.ее hinnakiri

2.1 Pm24.ee e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ilma transpordi-, montaaži- ja muude kuludeta (Kliendi soovi järgi) ning sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2  Transport Tallinna linna piires maksab – 20,0 € kliendi maja ette, tõstmine: 5,0 – 7,0 € – iga korruse eest.

2.3  Transporti Eesti piirides teostab Omniva kuller. Transpordi hinda saab teada leheküljel www.omniva.ee.  Tasumine transpordi eest toimub pärast kauba kliendile kohaletoomist Omniva kulleri poolt esitatud arve alusel. Kauba kliendile toimetamise aeg kooskõlastatakse.

2.4 Soovi korral võib toimetada kaupa ka Soome. Hind Helsingini umbes 80 €. Helsingist edasi toimub tasumine arvestusega 0,8 €/km.

2.5 Kauba kättetoimetamise hinda Tallinna piires näidatakse eraldi Tellimusekirjal.

2.6  Pm 24.ее jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil tingimusel, et tellimus ei olnud tühistatud punktis 5.5 määratud põhjustel.

  1. Tellimuse vormistamine ja tasumine

3.1 Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on vajutanud lingile “Lisan ostukorvi”.

3.2  Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine ja/või võimalikud lisakulutused. Peale „Osta” nuppu vajutamist kuvatakse ekraanile Kliendi ”Tellimiskiri” kinnitus ning tellimuse kinnituse koopia saadetakse automaatselt tellimuses esitatud Kliendi e-posti aadressile.

3.3  Müügileping jõustub, kui on tasutud ettemaks vähemalt 50% tellimuse maksumusest.

3.4  Töö suurema tõhususe tagamiseks soovitab Pm24.ee tasuta 100% tootehinnast. Juhul, kui Klient on tasunud 50% tellimuse kogumaksumusest, peab teise osamaksu tasumine toimuma vähemalt 1 päev enne kauba kohaletoimetamist kliedile või selle kättesaamisest laos. Oma valmisolekust toodete kohaletoimetamiseks või kauba väljaandmiseks teavitab Pm24.ee Klienti Kliendi poolt tellimuses esitatud kontakttelefoni või e-posti teel.

  1. Kauba kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1.  Tooted toimetatakse lattu või kliendile detailidena, välja arvatud juhul kui tooteinfos on märge, et toode on saadaval vaid kokkupanduna.

4.2 Peale Lepingu jõustumist, toimetatakse Pm24.ee lattu saabunud tooted Kliendile ostetud kaupade sedelites näidatud või Kliendi poolt tellimuses esitatud kontakttelefoni/e-posti teel, eelnevalt kokku lepitud ajal.

4.3  Juhul, kui tarneaeg ei vasta toote juures esitatud informatsioonile või Kliendile teatatud tarneajale ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik Pm24.ee`st mittesõltuvatel asjaoludel, kohustub Pm24.ee teavitama Klienti tarneaja muutumisest tellimuses esitatud kontakttelefoni või e-posti teel 3 tööpäeva jooksul peale informatsiooni saabumist Pm24.ee -sse.

4.4  Kui Kliendi poolt tellitud tooted on Pm24.ee lattu saabunud ja sorteeritud, antakse kaup üle kullerfirmale ning toimetakse see eelnevalt telefoni teel kokkulepitud ajal tarneaadressi välisukseni.

4.5  Kullerid toimetavad tooted Kliendi poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha muutumisest on Klient kohustatud teavitama Pm24.ee-d hiljemalt neli päeva enne tarnimisaja saabumist. Hilisem aadressi muutmise teavitamine võib tõsta tarnimisteenuste hinda.

4.6  Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Pm24.ee ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

4.7  Tooted antakse kulleri poolt Kliendile üle saatelehe alusel. Enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist saatelehele, on soovitatav üle vaadata toote pakend. Nähtavate vigastuste korral soovitame koheselt teavitada sellest Pm24.ee-d. Allkirjastades saatelehte kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud).

4.8  Vigastatud pakendiga toode (juhul, kui on näha, et pakendi all on kaup vigastatud või on kahtlusi selle osas) soovitatkse tagastada kullerile ning saata informatsioon e-posti aadressile info@pm24.ee või edastades kontakttelefonile 6461466.

4.9  Kui lepingus on ette nähtud kauba kohaletoimetamine, kuid seda ei teosta Pm24.ee, loetakse kauba Kliendile üleandmise kohustus täidetuks kauba üleandmisel vedajale, kes on kohustatud kauba saatmiskohast Kliendile vedama.

  1. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

5.1  Kui internet-kauplusest tellitud kaup ei sobi, siis on Tarbijal õigus 14 päeva jooksul esitada taganemisavalduse. Tarbija peab kauba tagastama mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamist.

Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.

Raha (ka transpordikulu) tagastatakse tarbijale mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kaupa jõudmisest internet-kauplusesse Pm24.ee.

5.2  Pm24.ее kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud pakendi välisel vaatlusel võimalik tuvastada vaid ainult pärast avamist või transportimisel (välja arvatud juhul, kui klient on ise kaub ära viinud) ning kui kaup ei vasta kliendi tellimuses märgitud tootele.

5.3  Pm24.ее jätab endale õiguse mitte tühistada Kliendi tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud kaupa, kui ostetud mööbliesemed olid spetsiaalselt valmistatud Kliendi jaoks eriprojekti või eritellimuse alusel, mille vastavus Kliendi soovitustele ja nõudmistele oli Kliendi poolt kinnitatud tellimuse vormistamise momendil.

5.4  Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise või ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab Pm24.ee endale õiguse üle vaadata ja ümberarvestada tagastatud kauba hind lähtudes vigastuste ulatusest. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud olukorra süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.

5.5  Pm24.ее jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui:

  1. Toodete tagastamise kord

6.1  Vastavalt Võlaõigusseadusele (VÕS, 11.ptk.; § 218(2)) on Kliendil õigus pretensioone esitada Pm24.ee-le kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest, sellest esimese 12 kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas müümise-ostmise momendil (kuigi on avastatud hiljem toote kasutusel) ja Pm24.ee müüjana peab defekti iseloomu välja selgitama.

6.2  Kui ese ei vasta lepingutingimustele, võib ostja nõuda müüjalt eseme parandamist või asendamist. Kui parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, on ostjal õigus lepingust taganeda (nõuda raha tagastamist).

6.3  Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Pm24.ee`d probleemist e-posti aadressil info@pm24.ee kirjeldusega, kuidas ja millal oli avastatud või tekkis defekt ning lisama arve/tellimus ja fotod defektist. Eseme lepingutingimustele mittevastavusest peab tarbija teatama müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

6.4 Pm24.ее ei vastuta:

  1. Poolte vastutus ja vääramatu jõud

7.1  Pm24.ee vastutab Kliendi ees Pm24.ee poolt käesolevate Üldtingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2  Klient vastutab Pm24.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.3  Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

7.4  Pm24.ее ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

7.5  Pm24.ее ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate isikute ees kohustusi Üldiste tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

7.6  Pm24.ее ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude Üldiste tingimustega seotud tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

  1. Muud tingimused

8.1  Pm24.ее kasutab Kliendi poolt esitatud isiklikke andmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Pm24.ee ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud isiklikke andmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud seadusega ettenähtud juhtudel. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.

8.2  Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Pm24.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

8.3  Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on tarbijal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti poole, müüjal on õigus pöörduda kohtusse.